maj27

Japonia #1

dodano: 27 maja 2016 przez PodrozDoOkolaSwiata


Pierwszym państwem , które opiszemy to Japonia . Jak wiecie Japonia jest teraz na topie . Wszyscy teraz chcą wyjechać do Japonii , nawet moja siostra już zaczyna gadać o Japonii . Ale mniejsza z tym . Jezeli nie wiecie jeszcze co to jest Japonia , lub chcecie się więcej o niej dowiedzieć wejdzcie w ten link : https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia

Japonia to prześliczne i warte to zwiedzenia państwo . Wiele ludzi leci do Japonii , by ją zwiedzic . 

1.Tokio : – stolica Japonii położona nad Oceanem Spokojnym (Zatoka Tokijska) na Honsiu – największej zWysp Japońskich. Główny ośrodek największego zespołu miejskiego świata (metropolis Wielkie Tokio), który, wraz z Jokohamą,KawasakiSaitamą i innymi miastami nad zatoką, skupia 33 – 37 mln mieszkańców.

Co warto zwiedzić w Tokio ? :

Narodowe Centrum Sztuki w Tokio : – galeria sztuki w Japonii, usytuowana w Tokio, w Trójkącie Sztuki Roppongi (Art Triangle Roppongi[1]), w dzielnicy Minato. W świecie znana jest pod angielską nazwą The National Art Center, Tokyo. Znajduje się w miejscu zajmowanym wcześniej przez ośrodek badawczyUniwersytetu Tokijskiego.

Muzeum nie posiada własnej kolekcji. Koncentruje się na organizacji wystaw tematycznych i prezentacji prac z innych galerii. Prowadzi także programy edukacyjne. Posiada Bibliotekę Sztuki, która służy zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji dotyczących sztuki.

Muzeum otwarto 21 stycznia 2007 roku. Budynek został zaprojektowany przez architekta Kishō Kurokawę. Powierzchnia użytkowa gmachu wynosi 47 960 m2.

Anime Center : 

 

jest stałym obiektem , który został stworzony , aby anime rynkowej do mieszkańców Japonii, jak i zachodnich turystów. Placówka organizuje regularne imprezy na żywo , wywiady radiowe z twórców i aktorów , i targach merchandisingowych . Obejmuje ona AKIBA3DTheater . To dubs się jako " ostatecznego " spot " dla anime rozrywki ! " Znajduje się na czwartym piętrze budynku Akihabara UDX , w pobliżu stacji JR Akihabara . W 2007 roku wiele wyświetlaczy promocyjne dla nadchodzącego filmu Evangelion zostały utworzone wewnątrz Anime Center Tokyo tym naturalnej wielkości kartonowych stand- upów Rei Ayanami i interaktywne prezentacje . Więcej stałe sekcje centrum zawierają towary z popularnych serii anime, takich jak kubki, breloczki , ulotki reklamowe, podkładki pod mysz, etc.

I jak narazie to już tyle w pierwszej częśći o Japonii (pisała Natalia ) , mozecie rowniez zobaczyc dzis kolejny wpis napisany przez Bartiego na dole będziecie mieli równiez zdjecia do tego wpisu . 

NATALIA

The first country to describe this Japan. As you know, Japan is now on top. We all now want to go to Japan, even my sister is already beginning to talk about Japan. But never mind. If you do not know yet what it is Japan, or want to learn more about her go into the link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia Japan is lovely and worth a visit to the state. Many people fly to Japan to visit it. 1.Tokio: - the capital of Japan, located on the Pacific Ocean (Gulf of Tokyo) on Honshu - the largest zWysp Japanese. The main center of the largest conurbation in the world (big metropolis of Tokyo), which, along with Yokohama, Kawasaki, Saitama and other cities over the bay, brings together 33 - 37 million inhabitants. What to see in Tokyo? : The National Art Center - an art gallery in Japan, located in Tokyo, the Art Triangle Roppongi (Art Triangle Roppongi [1]), in the district of Minato. The world is known under the English name of The National Art Center, Tokyo. It is located in the place previously occupied by the resort badawczyUniwersytetu Tokyo. The museum does not have its own collection. It focuses on the organization of thematic exhibitions and presentations of works from other galleries. He also runs educational programs. It has a library of Art, which is the collection and dissemination of information on art. The museum was opened January 21, 2007 year. The building was designed by architect Kisho Kurokawa. The usable area of ​​the building is 47 960 m2. Anime Center: It is a solid object, which was created to market anime to residents of Japan, and Western tourists. The facility organizes regular live events, radio interviews with the creators and actors, and merchandising fairs. It includes AKIBA3DTheater. It dubs itself as "final" spot "for anime entertainment!" Located on the fourth floor of the Akihabara UDX, near the JR Akihabara. In 2007, a number of promotional displays for the upcoming movie Evangelion have been created inside the Tokyo Anime Center including a life-size cardboard stand-ups Rei Ayanami and interactive presentations. More permanent center sections contain goods from popular anime series, such as cups, key chains, flyers, mouse pads, etc. And how far is already enough in the first part of Japan (wrote Natalia), you can also see today another entry written by Bartiego at the bottom you will have also pictures to this entry. NATALIE
この日本を説明する最初の国。ご存知のように、日本がトップになりました。私たちは皆、今でも私の妹はすでに日本について話をし始めて、日本に行きたいです。でも気にしないで。あなたはそれが日本が何であるかはまだ知っている、または彼女がリンクに行くの詳細についてはしたくない場合:https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia 日本は美しいと状態への訪問の価値があります。多くの人々はそれを訪問するために日本に飛びます。 1.Tokio: - 本州の太平洋(東京の湾)に位置し、日本の首都、 - 最大のzWysp日本。 3700万住民 - 横浜、川崎、埼玉、湾の他の都市と一緒に、33を結集し、世界最大の大都市圏(東京の大都会)の主要な中心、。 東京で何を参照してくださいするには? : 国立新美術館 - 日本のアートギャラリー、東京にあり、アート・トライアングル六本木(アート・トライアングル六本木[1])、港区の地区インチ世界は国立新美術館の英語名で知られています。これは、以前のリゾートbadawczyUniwersytetu東京によって占有場所に位置しています。 博物館には、独自のコレクションを持っていません。これは、他のギャラリーからの作品のテーマの展示会やプレゼンテーションの組織に焦点を当てています。彼はまた、教育プログラムを実行します。これは、芸術上の情報の収集と普及している、アートのライブラリを持っています。 博物館は2007年、1月21日オープンしました。建物は建築家黒川紀章氏によって設計されました。建物の使用可能な領域は47 960平方メートルです。 アニメセンター: これは、日本の居住者への市場のアニメに作成された固体のオブジェクト、および西部の観光客です。施設は定期的にライブイベント、クリ​​エイターや俳優、およびマーチャンダイジングフェアとの無線インタビューを開催しています。それはAKIBA3DTheaterが含まれています。それは「最終」スポットとしての地位をダビング」アニメ娯楽のための!」 JR秋葉原の近くに、秋葉原UDXの4階に位置しています。 2007年には、今後の映画ヱヴァンゲリヲン新劇場版のプロモーションディスプレイの数は、等身大の段ボールスタンドアップ綾波レイとインタラクティブなプレゼンテーションなど、東京アニメセンター内に作成されています。 より恒久的な中心部には、カップ、キーホルダー、チラシ、マウスパッド、などなどの人気アニメシリーズの商品を、含まれています (ナタリアを書いた)日本の最初の部分ですでに十分であるとどの程度まで、あなたはまた、下部にBartiegoによって書かれた別のエントリでは、このエントリに写真を持っています今日見ることができます。 NATALIE  
Kono Nihon o setsumei suru saisho no kuni. Gozonji no yō ni, Nihon ga toppu ni narimashita. Watashitachi wa mina, ima demo watashi no imōto wa sudeni Nihon ni tsuite hanashi o shi hajimete, Nihon ni ikitaidesu. Demo kinishinaide. Anata wa sore ga Nihon ga nandearu ka wa mada shitte iru, matawa kanojo ga rinku ni iku no shōsai ni tsuite wa shitakunai baai: Https: / / Pl. Wikipedia. Orugu/ u~ikki/ Japonia Nihon wa utsukushī to jōtai e no hōmon no kachi ga arimasu. Ōku no hitobito wa sore o hōmon suru tame ni Nihon ni tobimasu. 1. Tokio: - Honshū no taiheiyō (Tōkyō no wan) ni ichi shi, Nihon no shuto, - saidai no zWysp Nihon. 3700 Man jūmin - Yokohama, Kawasaki, Saitama,-wan no ta no toshi to issho ni, 33 o kesshū shi, sekai saidai no daitoshi-ken (Tōkyō no dai tokai) no shuyōna chūshin,. Tōkyō de nani o sanshō shite kudasai suru ni wa? : Kokuritsushinbijutsukan - Nihon no ātogyararī, Tōkyō ni ari, āto toraianguru Roppongi (āto toraianguru Roppongi [1 ]), Minatoku no chiku inchi sekai wa kokuritsushinbijutsukan no eigo-mei de shira rete imasu. Kore wa, izen no rizōto badawczyUniwersytetu Tōkyō ni yotte sen'yū basho ni ichi shite imasu. Hakubutsukan ni wa, dokuji no korekushon o motte imasen. Kore wa, hoka no gyararī kara no sakuhin no tēma no nokia ya purezentēshon no soshiki ni shōten o atete imasu. Kare wa mata, kyōiku puroguramu o jikkō shimasu. Kore wa, geijutsu-jō no jōhō no shūshū to fukyū shite iru, āto no raiburari o motte imasu. Hakubutsukan wa 2007-nen, 1 tsuki 21-nichi ōpun shimashita. Tatemono wa kenchikka kurokawa kishō-shi ni yotte sekkei sa remashita. Tatemono no shiyō kanōna ryōiki wa 47 960 heihō mētorudesu. Animesentā: Kore wa, Nihon no kyojū-sha e no ichiba no anime ni sakusei sa reta kotai no obujekuto, oyobi seibu no kankōkyakudesu. Shisetsu wa teikitekini raibu ibento, kuri ​​ eitā ya haiyū, oyobi māchandaijingufea to no musen intabyū o kaisai shite imasu. Sore wa AKIBA 3 DTheater ga fukuma rete imasu. Soreha `saishū' supotto to shite no chii o dabingu' anime goraku no tame no!' JR Akihabara no chikaku ni, Akihabara UDX no 4-kai ni ichi shite imasu. 2007-Nen ni wa, kongo no eiga Wevu~Angeriwon shin gekijō-ban no puromōshondisupurei no kazu wa, tōshindai no dan bōrusutandoappu ayanamirei to intarakutibuna purezentēshon nado, Tōkyō animesentā-nai ni sakusei sa rete imasu. Yori kōkyū-tekina chūshin-bu ni wa, kappu, kīhorudā, chirashi, mausupaddo, nado nado no ninki animeshirīzu no shōhin o, fukuma rete imasu (Nataria o kaita) Nihon no saisho no bubun de sudeni jūbundearuto dono teido made, anata wa mata, kabu ni Bartiego ni yotte kaka reta betsu no entoride wa, kono entori ni shashin o motte imasu kyō miru koto ga dekimasu. NATALIE PAPA DO ZOBACZENIA

 

 

 

 

 

 

 


photo
Tokio: Ten obrazek przedstawia Tokio . Więcej takich zdjęc możecie znaleźć na internecie , jest ich tam wiele ! Zdjęcie pochodzi z notki Japonia #1


Dodaj do:


Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy